CONSPECTUS LATINUS
Praefatium Fitxes de teoria gramatical Graelles de morfologia Llengua, cultura, civilització Exercicis i textos Miscel·lània
Llengua, cultura i civilització
Llatí llengua morta? Guió de treball per a una lliçó introductòria Breu història de la llengua llatina. El lèxic romànic Transliteració Cultura Clàssica (Guió de treball) Scriptoria, manuscrits, biblioteques,... La cultura en l'educació (gràfica) La constitució republicana s.II-I a.C. (gràfica) Les històries de Roma Manualet de mitologia
INTRODUCCIÓ: LLATÍ LLENGUA MORTA

INTRODUCCIÓ: LLATÍ LLENGUA MORTA?

Guió de treball per a una lliçó introductòria:

1. Anam a estudiar una llengua per poder llegir i entendre el seus textos, no per parlar-la, com feim amb les llengües que en diuen modernes. El llatí era la llengua dels antics romans, una llengua, com veurem, emparentada amb moltes llengües europees actuals.

2. Tècnicament parlant el llatí no és una llengua morta. Les llengües moren de dues maneres:

- “Dins el llit”, quan moren, o són assassinats, el seus parlants.

- Quan el seus parlants l’abandonen (la substitueixen) per una altra.

Històricament coneixem els dos processos, a Europa mateix, en època contemporània.

3. El llatí en la seva modalitat col.loquial va anar evolucionant al llarg del temps als diversos territoris de l’Imperi, fins a convertir-se en parlars poc comprensibles entre ells: les llengües romàniques.

4. El llatí és la llengua d’una civilització que va durar un miler d’anys, i que va deixar milers de textos escrits, una literatura. La civilització romana ens ha deixat una herència cultural de primer ordre, una de les herències del que en deim civilització occidental, més o menys, la civilització europea. En parlar de civilització romana, occidental,... no feim cap valoració moral (excel.lència cultural, superioritat militar, tecnològica, imperialisme, elitisme, esclavatge, democràcia... llum i ombres!), volem simplement conèixer aquesta cultura, conèixer i entendre millor la nostra pròpia història..

Estudiar llatí, aleshores, voldrà dir:

- Estudiar gramaticalment la llengua, l’estructura sintàctica, la formació de paraules, el lèxic,etc. i conèixer millor el trànsit cap a les nostres llengües, català, castellà...

- Poder traduir textos breus en la llengua original, un bon ensinistrament per a l’aprenentatge general de llengües.

- Introduir-nos en la cultura i civilització grecorromanes.