CONSPECTUS LATINUS
Praefatium Fitxes de teoria gramatical Graelles de morfologia Llengua, cultura, civilització Exercicis i textos Miscel·lània
Morfologia nominal
Primera i segona declinacions Tercera declinació Quarta i cinquena declinacions Particularitats de les declinacions Adjectius Numerals Pronoms Formació de comparatius i superlatius Comparatius i superlatius irregulars:llatí-grec-anglès Els indefinits Formació dels adverbis Preposicions Participis i infinitius Connectors de coordinació
Morfologia verbal
Verbs. Quadre sinòptic Conjugació regular activa Conjugació regular passiva Principals verbs deponents
1º - 2na DECLINACIONS

1a.DECLINACIÓ

 

Singular

plural

N

   

V

   

Ac

   

Gn.

   

Dt.

   

Ab.

   

Observacions:

2na. DECLINACIÓ

 

Singular

Plural

 

Singular

plural

N

   

N.

   

V

   

V.

   

Ac

   

Ac.

   

Gn.

   

Gn.

   

Dt.

   

Dt.

   

Ab.

   

Ab.

   

Observacions: