CONSPECTUS LATINUS
Praefatium Fitxes de teoria gramatical Graelles de morfologia Llengua, cultura, civilització Exercicis i textos Miscel·lània
BREVE PRAEFATIUM (AD USUM VISITATORUM)

BREVE PRAEFATIUM (AD USUM VISITATORUM)

El que aquí presentam té una relativa coherència; es tracta bàsicament de materials de classe que cal complementar amb l’explicació directa, amb apunts, amb recerques dels alumnes, amb navegació dins la pròpia xarxa. Al nostre Institut (I.E.S. Josep Ma. Quadrado a Ciutadella de Menorca, Mediterrània Occidental, Hemisferi Nord..., etc.) no tenim llibre de text de llatí, no vol dir, açò no obstant, que no n’aprofitem aliquando alguna idea: confessem-ho, amb dos mil anys d’història, amb vuitanta generacions de llatinistes, tots copiam de tots, i benvinguda sia la contaminatio. El que hem ‘penjat’ (és com sol dir-se) són materials d´ús intern, quelcom ben modest, i potser útil. I si algú en pot aprofitar alguna part, tant de bo!

Saben molt bé els col.legues, que una pàgina web és quelcom que està sempre en construcció (mentres no s’abonadona, que tot sovint ocorre). I si els déus ens assisteixen hi seguirem treballant en nits d’insomni: ganes i passió sempre molta. És la nostra intenció anar afegint amb el temps materials de grec, de forma que un dia CONSPECTUS LATINUS esdevingui CONSPECTUS CLASSICUS.

De moment no hem inclòs l’habitual secció d’enllaços, ho anirem fent dins cada apartat, talment una bibliografia recomanada. Triar és sempre tan difícil!

Materials per a un curs de llatí no respon a un disseny de cursos o nivells, ni tampoc seqüenciacions, etc. Són matèries primeres que es poden organitzar ad libitum,segons la programació (el terme més important dins l'argot del gremi) de cadascú.Tanmateix ho hem agrupat així:

1. Graelles buides de morfologia nominal i verbal (és cas de les cinc declinacions o les conjugacions regulars) amb graelles plenes (adjectius i pronoms, numerals...). En algun cas, però, les particularitats s’expliquen coram discipulis.

2. Fitxes de teoria gramatical. On s’hi resumeix el que s’explicarà a classe. Ultra un tractament més o menys tradicional en alguns àmbits, hem intentat introduir algun material novedós.

3. Temes de llengua, cultura i civilització, que complementen el curs de llatí, o bé per a Cultura Clàssica. Aquí s’hi inclouen materials i gràfiques, més o menys mapes conceptuals (en format Publisher,originalment, encara de Microsoft.)

4. Exercicis i textos. Inclou des de frases fins a textos breus i petites antologies.

5. Miscel.lània.

Un agraïment molt particular al nostre geni informàtic, Martí Martí, el nostre cyber-arkhon, sempre dispost, i perseguit per resoldre problemes. I a Carmen Fernández, artista inconeguda, que ha dibuixat la portada.

 

Etiam capillus unus suam habet umbram

Fins i tot un sol cabell fa la seva ombra