MATRÍCULES D'HONOR DEL CURS 2018-2019

Joan Allés BoschMaria Rosa Caules SeguíSara Patricia Aguiló SeguíLaia Mesquida Llufriu

L'esforç, la constància, la curiositat i l'afany de superació personal són les arrels d'un arbre que dona bon fruit. El claustre de professorat i l'equip directiu de l'institut Josep Maria Quadrado fa arribar l'enhorabona als quatre  alumnes de 2n de Batxillerat del curs 2018-2019, Joan Allés Bosch, Maria Rosa Caules Seguí, Sara Patricia Aguiló Seguí i Laia Mesquida Llufriu, que han estat distingits amb Matrícula d'Honor.