ESTUDIS A L'IES JOSEP MARIA QUADRADO: FORMACIÓ PROFESSIONAL

ESO
 
 
 
FPB DE MANTENIMENT D'HABITATGES icono-link
Operacions bàsiques de muntatge i manteniment d'elements de lampisteria, calefacció  i climatització.
Per alumnes que tenen un mínim de 15 anys o els compleixen abans del 31 de desembre i un màxim de 17 anys dins l'any natural de l'inici de curs i no han obtinhgut el graduat en ESO.
Segon curs inclou FCT (formació en Centres de treball).
 
CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ
(IMA23) icono-link
Tècnic en manteniment electromecànic
Dos cursos. El segon curs inclou FCT (formació en Centres de treball).
A segon curs els alumnes es podran acollir al programa ERASMUS que consiteix en cursar part de les FCT a un país estranger.
 
CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR (IMA31) icono-link
Tècnic superior en Manteniment i instal·lacions tèrmiques i fluïds
Dos cursos. El segon inclou FCT (formació en Centres de treball).
A segon curs els alumnes es podran acollir al programa ERASMUS que consiteix en cursar les FCT a un país estranger.