NOU TERMINI PREINSCRIPCIÓ PBAU

Nou termini preinscripció PBAU: dies 28 i 29 d'agost de 2017

A l'enllaç següent podeu consultar la informació relacionada amb la prematrícula a la Prova de Batxillerat d'Accés a la Universitat (PBAU):

Prematrícula PBAU

ENHORABONA ALS ALUMNES DE 2n DE BATXILLERAT!

Sempre és una satisfacció veure com TOTS els alumnes que es presenten a la Prova de Batxillerat d'Accés a la Universitat són aptes. Enhorabona a tots!

I als alumnes de batxillerat, els qui enguany heu cursat primer i els qui l'any qui ve començareu la nova etapa, us volem encoratjar ja que amb esforç, estudi i el recolzament del professorat segur que aconseguireu bons resultats.

Sempre és una satisfacció veure com TOTS els alumnes que es presenten a la Prova d'Accés a la Universitat són aptes. Enhorabona a tots!

I als alumnes de batxillerat, els qui enguany heu cursat primer i els qui l'any qui ve començareu la nova etapa, us volem encoratjar ja que amb esforç, estudi i el recolzament del professorat segur que aconseguireu bons resultats.

Sempre és una satisfacció veure com TOTS els alumnes que es presenten a la Prova d'Accés a la Universitat són aptes. Enhorabona a tots!

I als alumnes de batxillerat, els qui enguany heu cursat primer i els qui l'any qui ve començareu la nova etapa, us volem encoratjar ja que amb esforç, estudi i el recolzament del professorat segur que aconseguireu bons resultats.

Sempre és una satisfacció veure com TOTS els alumnes que es presenten a la Prova d'Accés a la Universitat són aptes. Enhorabona a tots!

I als alumnes de batxillerat, els qui enguany heu cursat primer i els qui l'any qui ve començareu la nova etapa, us volem encoratjar ja que amb esforç, estudi i el recolzament del professorat segur que aconseguireu bons resultats.

Sempre és una satisfacció veure com TOTS els alumnes que es presenten a la Prova d'Accés a la Universitat són aptes. Enhorabona a tots!

I als alumnes de batxillerat, els qui enguany heu cursat primer i els qui l'any qui ve començareu la nova etapa, us volem encoratjar ja que amb esforç, estudi i el recolzament del professorat segur que aconseguireu bons resultats.

Sempre és una satisfacció veure com TOTS els alumnes que es presenten a la Prova d'Accés a la Universitat són aptes. Enhorabona a tots!

I als alumnes de batxillerat, els qui enguany heu cursat primer i els qui l'any qui ve començareu la nova etapa, us volem encoratjar ja que amb esforç, estudi i el recolzament del professorat segur que aconseguireu bons resultats.

Sempre és una satisfacció veure com TOTS els alumnes que es presenten a la Prova d'Accés a la Universitat són aptes. Enhorabona a tots!

I als alumnes de batxillerat, els qui enguany heu cursat primer i els qui l'any qui ve començareu la nova etapa, us volem encoratjar ja que amb esforç, estudi i el recolzament del professorat segur que aconseguireu bons resultats.

Sempre és una satisfacció veure com TOTS els alumnes que es presenten a la Prova de Batxillerat d'Accés a la Universitat són aptes. Enhorabona a tots!

I als alumnes de batxillerat, els qui enguany heu cursat primer i els qui l'any qui ve començareu la nova etapa, us volem encoratjar ja que amb esforç, estudi i el recolzament del professorat segur que aconseguireu bons resultats.

PROCEDIMENT DE REVISIÓ DELS EXÀMENS DE LA PBAU

Es podrà sol·licitar per UIBdigital a la Comissió Organitzadora la revisió de la qualificació obtinguda en un o diversos exàmens de la PBAU.

El termini de presentació de les sol·licituds serà de tres dies hàbils, comptats a partir de la data de publicació dels resultats provisionals.

Els exàmens seran revisats en el termini màxim de cinc dies hàbils, comptats a partir de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de revisió.
Els estudiants que sol·liciten revisió de l’examen han de saber que la qualificació final pot ser més baixa que les inicialment atorgades.

  1. Els exàmens sobre els quals s’hagi presentat una sol·licitud de revisió s’assignaran a un segon corrector diferent del primer que va corregir l’examen.
  2. Aquest segon corrector revisarà en primer lloc si hi ha qualque error material; en aquest cas s’esmenarà l’error.
  3. Si no hi ha error material*, aleshores es procedirà a fer una segona correcció:
    1. Si la diferència entre la primera qualificació i la segona és menor de dos punts, la qualificació final de l’examen serà la mitjana aritmètica de les dues qualificacions obtingudes en les dues correccions.
    2. Si la diferència entre la primera qualificació i la segona és igual o superior a dos punts, aleshores es farà una tercera correcció, i la qualificació final serà la mitjana aritmètica de les tres qualificacions.

Les qualificacions finals substitueixen les primeres i, per tant, poden ser iguals, més baixes o més altes que les inicialment atorgades.
 
*Es considera un error material qualsevol de les següents circumstàncies:

  1. Hi ha exercicis de l’examen que no s’han corregit (o s’han corregit parcialment).
  2. No s’han sumat tots els punts de tots els exercicis o la suma no és correcta.
  3. S’ha enregistrat erròniament la suma de l’examen.

L’error material pot ser favorable o desfavorable.

COMIAT ALUMNES 2n BAT

El proper divendres 9  de juny de 2017 a les 19h. es convoca l'alumnat i el professorat de 2n de Batxillerat a la sala d'actes  per celebrar un fosquet festiu de comiat. Us esperam a tots i totes!

Mercè Rodoreda, la gran dama de les lletres catalanes,  va afirmar un dia:

“Tota la vida m’ha sabut greu no haver pogut estudiar. Al costat de casa meva hi havia una residència per a estudiants, i quan tenia catorze o quinze anys pujava a la terrassa de casa per veure com llegien o estudiaven mentre passejaven pel jardí. Em feien molta enveja. “

Vosaltres heu tingut aquesta oportunitat a ca nostra  i, properament, qui sap.

Aquest curs és finit. La travessia semblava llarga, heu viscut temporals, mar brava, mar encalmada i els capitans d’aquesta casa us hi hem acompanyat, amb els versos d’Ausiàs March “faent camins dubtosos per la mar”, de Salvador Espriu  “ hem viscut per salvar-vos els mots, per retornar-vos el nom de cada cosa, “…

I, finalment, heu arribat a bon port, esperem que, com diu Kavafis, “rics de tot el que heu après” i “savis com us heu fet”, aquesta era, com a mínim,  la nostra intenció.

Però no hi romandreu gaire temps amarrats,  el viatge continua i heu de  seguir tot sols, sense comandants ni tripulació (ja sou mariners experimentats), enfora de la nostra illa i tenint ben present els consells del poeta Joan Maragall:

Vigila, esperit, vigila,
no perdis mai el teu nord,
no et deixis dur a la tranquil·la
aigua mansa de cap port.

Noltros restarem al port, rics, també, de tot el que ens heu ensenyat.

                                                                               Pilar Gener

EXCEL·LÈNCIA AL BATXILLERAT

L'esforç, la constància, la curiositat i l'afany de superació personal són les arrels d'un arbre que dóna bon fruit. El claustre de professorat i l'equip directiu de l'institut Josep Maria Quadrado fa arribar l'enhorabona als cinc  alumnes de 2n de Batxillerat del curs 2016-2017, Nina Barceló, Núria Bosch, Núria de la Fuente, Núria Mascaró i Roger Rosselló que han assolit l'excel·lència al segon curs de batxillerat.

excel