L'APIMA i el Projecte de Tractament Integrat de Llengües

Com a Junta de l'APIMA d'aquest centre hem redactat aquest escrit que volem fer públic a través de diferents mitjans, a altres apimas i a entitats educatives en general.

 

Volem que els nostres fills i filles aprenguin.

Volem que aprenguin el que es és necessari per ser persones competents per viure la vida d'una manera plena.

I volem, és clar, que aprenguin llengües i, més encara, pensant en aquest món tan divers i global en el qual vivim.

Però estam preocupats: ens preocupa que alguns d'ells no arribin a tenir èxit a l'escola i, sobretot, que alguns d'ells no puguin desenvolupar les seves capacitats per motius econòmics i socials.

Veim com, a gran velocitat i sense pausa, s'estan desplegant una sèrie de mesures que desestabilitzen l'equilibri del sistema educatiu, que remouen els projectes educatius de les nostres escoles i trasbalsen mestres i alumnat, aixecant malestars en qüestions que crèiem ja resoltes.

Pensàvem que el sistema educatiu avançava cap a una escola per atendre a tothom. I ara veim que hem de tornar a demanar, per favor, una escola de tots i de totes i per a tothom.

Pensàvem que en les nostres escoles s'estimaven totes les llengües, per obrir-nos i conèixer el món, i que, per damunt de tot, s'estimaven la nostra llengua, com a llengua que ens identifica i ens fa rics.

Pensàvem que el sistema educatiu es fonamentava en uns criteris pedagògics seriosos, però ara veim com volen aplicar decrets, fent experiments amb els nostres fills i filles; a corre-cuita i sense el finançament, ni els recursos de professorat necessaris, ja que no està previst que s'augmenti ni el pressupost ni el professorat, només preveuen uns canvis que no han estat consensuats amb la comunitat educativa.

Quin és el govern que no estima l'educació i els professionals que fan de la seva tasca un servei a la nostra infància, a la joventut i als pares i mares, que fan, en definitiva, un servei a la societat?

Demanam que es facin polítiques educatives i socials rigoroses, consensuades i argumentades. Ho demanam perquè estam convençuts que és de justícia defensar una escola de qualitat. És de justícia defensar i donar suport al professorat i al centre que treballa cada dia per a una educació millor. I és de justícia fer créixer totes les iniciatives que asseguren un futur més digne per a tot el conjunt de la societat, no només per a una elit que es pugui permetre estudiar, formar-se i viure dignament.

Sabem que en el nostre centre es treballa i es treballarà per oferir una educació de qualitat, ja hi confiàvem abans i hi confiam ara. Donarem suport, per tant, a les iniciatives i decisions que es prenen pensant en el present i el futur dels seus alumnes, que és pensar, en definitiva, en els nostres fills i filles.”

 

Per tot açò, recolzant l'esborrany del Projecte de Tractament Integrat de Llengües que ha elaborat la Comissió de Coordinació Pedagògica del centre, us animam a participar en la consulta no vinculant que tindrà lloc al hall de l’institut el dilluns dia 3 de juny, de 18 a 20 hores. Podreu votar tots els pares i les mares que tingueu la pàtria potestat, o els tutors legals dels alumnes que figureu en el cens, així com els alumnes majors d’edat. Recordau que heu d’acreditar la personalitat amb el DNI o similar.

.