Comunicat de Premsa de la coapa i manifests sindicats

La COAPA ens demana que difonguem el comunicat de premsa que s’adjunta promogut per les instruccions que ha enviat la conselleria d’educació als diferents centres. També s’adjunta el manifest que es lliurarà al Delegat Territorial de Menorca

Seguin els tràmits legals l’APIMA ha comunicat al centre que avui dijous 13 de desembre a les 15:00 hores es farà en el centre una foto d'agermanament amb pares, mares i alumnes a la qual se convida també al claustre de professors.

Us esperam.

Comunicat COAPA

Manifest Sindicats

Instruccions conselleria

.