Per conéixer en detall què és el programa TEI podeu consultar la pàgina http://programatei.com/