ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DEL CENTRE

L'IES Josep Maria Quadrado s'organitza d'acord amb els principis de participació i col·laboració dels diferents sectors de la comunitat escolar i s'orienta vers el compliment dels principis establerts en la normativa vigent de caràcter estatal i autonòmic, que preveuen el funcionament dels següents òrgans:

Òrgans de govern col·legiats

 • Consell Escolar:
  Miquel Àngel Casasnovas Camps (president), Joan Josep Vilafranca Sorà (cap d'estudis), Esteve Campins Bagur (secretari), Marta Farré Benejam (representant de l'APIMA), Nati Benejam (representant de l'Ajuntament),  Llucía Mercadal García, Ricard Noguera Ripoll, Joan Pascual Capó , Auxiliadora Florit, Lourdes Cortés López, Avel·lí Capó,  (representants del professorat), J Luis Mestres Zabala, Emma Lopez Sanz (representants dels pares i mares), Lucia Palomino Martínez, Júlia Coll i Judit Medina (representants del l'alumnat), Auxiliadora Camps Marqués (representant del Personal No Docent)

  • Composició de la Comissió Permanent:
   • Director
   • Cap d'estudis
   • Lourdes Cortès i Joan Pascual, representants del professorat
   • Lucia Palomino Martínez, representant dels alumnes
   • Emma López, representant dels pares/mares del centre
   • Secretari : Esteve Campins
   • Judit Medina, representant dels alumnes
  • Composició de la Comissió Econòmica
   • Director
   • Secretari
   • Dos representants del professorat : Llúcia Mercadal i Avel•lí Capó
   • Luis Mestres Zabala, representant dels pares/mares del centre
   • Júlia Coll, representant dels alumnes
 • Claustre de professors

Òrgans de govern unipersonal

 • Director: Miquel Àngel Casasnovas
 • Cap d'estudis i caps d'estudis adjunts: Joan Josep Vilafranca (cap d'estudis) , Eva pons Valls i Noemí Marqués Marqués,  (caps d'estudis adjunts)
 • Secretari: Esteve Campins Bagur

Òrgans de coordinació docent

 • Departaments didàctics i departaments de família professional
 • Departament d'Orientació
 • Equips docents
 • Tutories
 • Comissió de coordinació pedagògica
 • Comissió de normalització lingüística
 • Coordinació d'activitats complementàries i extraescolars
 • Altres comissions

Òrgans de participació

 • Junta de delegats
 • Associació de pares i mares d'alumnes

.