Calendari i horari d'exàmens de matèries pendents

 nivell calendari d'exàmens horari d'exàmens

 alumnat de 2n,3r i 4t d'eso

que té pendents matèries de 1r, 2n o 3r eso

 pdf
pdf 
.