ESTUDIS A L'IES JOSEP MARIA QUADRADO

ESO
1-ESO
 
2-ESO
3-ESO / 3-PMAR
4-ESO / 4-PRAQ
Aula UECCO
Per alumnes amb necessitats educatives especials
FPB DE MANTENIMENT D'HABITATGES icono-link
Operacions bàsiques de muntatge i manteniment d'elements de lampisteria, calefacció  i climatització.
Per alumnes que tenen un mínim de 15 anys o els compleixen abans del 31 de desembre i un màxim de 17 anys dins l'any natural de l'inici de curs i no han obtinhgut el graduat en ESO.
Segon curs inclou FCT (formació en Centres de treball).
BATXILLERATS icono-link
Humanitats i Ciències Socials (BHCS)
1-BAT
2-BAT
Ciències i Tecnologia (BCT)
1-BAT
2-BAT
Arts. Arts escèniques. (BAE) icono-link
1-BAT
2-BAT
CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ
Tècnic en Instal·lacions Frigorífiques i de Climatització
 
(IMA22) icono-link
 
Dos cursos. El segon curs inclou FCT (formació en Centres de treball).
A segon curs els alumnes es podran acollir al programa ERASMUS que consiteix en cursar part de les FCT a un país estranger.
CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR (IMA32) icono-link
Tècnic superior en Manteniment i instal·lacions tèrmiques i fluïds
Dos cursos. El segon inclou FCT (formació en Centres de treball).
A segon curs els alumnes es podran acollir al programa ERASMUS que consiteix en cursar les FCT a un país estranger.

.