ESTUDIS A L'IES JOSEP MARIA QUADRADO

ESO
1-ESO
SECCIONS EUROPEES

Els alumnes que ho sol·licitin podran ser inclosos en el programa de Seccions Europees, que consisteix en cursar una o més assignatures en anglès.
2-ESO
3-ESO / Diversificació 3-ESO
4-ESO / Diversificació 4-ESO
Aula UECCO
Per alumnes en necessitats educatives especials
FPB DE MANTENIMENT D'HABITATGES icono-link
Operacions bàsiques de muntatge i manteniment d'elements de lampisteria, calefacció  i climatització.
Per alumnes que tenen un mínim de 15 anys o els compleixen abans del 31 de desembre i un màxim de 17 anys dins l'any natural de l'inici de curs i no han obtinhgut el graduat en ESO.
Segon curs inclou FCT (formació en Centres de treball).
BATXILLERATS icono-link
Humanitats i Ciències Socials (BHCS)
1-BAT
2-BAT
Ciències i Tecnologia (BCT)
1-BAT
2-BAT
Arts. Arts escèniques. (BAE) icono-link
1-BAT
2-BAT
CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ
(IMA23) icono-link
Tècnic en manteniment electromecànic
Dos cursos. El segon curs inclou FCT (formació en Centres de treball).
A segon curs els alumnes es podran acollir al programa ERASMUS que consiteix en cursar part de les FCT a un país estranger.
CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR (IMA31) icono-link
Tècnic superior en Manteniment i instal·lacions tèrmiques i fluïds
Dos cursos. El segon inclou FCT (formació en Centres de treball).
A segon curs els alumnes es podran acollir al programa ERASMUS que consiteix en cursar les FCT a un país estranger.

.