DEPARTAMENT DE FÍSICA I QUÍMICA

Membres del departamentMEMBRES DEL DEPARTAMENT


    • LIZ FEMENIAS, ANTONI  -- Cap de departament
    • SOGORB PAYA, SALVADOR
    • VILLALONGA PONS, MIQUEL 

.