Activitats Problemes Entreteniments
activitats
Documento sin título
NOMBRES ENTERS
 • Què he de saber? 
 • Activitats a Internet
 • La calculadora
  • Exercicis 1 i 2 de la pàgina 23 del llibre. Amb calculadora i seguint el següent model
  • Exercicis 3 i 4 de la pàgina 24 del llibre. Amb calculadora i seguint el següent model
  • Exercicis 5 i 6 de la pàgina 25 del llibre. Amb calculadora i seguint els models anteriors.
 • Sense calculadora
  • Lectura de la pàgina 23 del llibre. Exercicis d'1 a 8 de la pàgina 35 del llibre
  • Lectura de la pàgina 25 del llibre. Exercicis de 9 a 17 de la pàgina 35 del llibre.
  • Lectura de la pàgina 22 del llibre. Exercicis 1, 2 i 3 d'aquesta pàgina.
 • Avaluació
  • Aquesta podria ser la prova d'avaluació:
 • Problemes
  • D'estratègia: 39 i 40 de la pàgina 37
  • Intercanvi d'habitacions: pàgina 39

La pàgina edu365.com et proposa un enigma

Comprova els resultats amb la calculadora WIRIS

Per pensar una miqueta

Màgia ?

Diverteix-te

SI ET FA FALTA
Taules de multiplicar
Potències
Sèries numèriques
Problemes