SETEMBRE 2009

Als quadernets de la dreta podeu trobar informació sobre:
  • Els examens de setembre
  • Els llibres de text per al curs 2009-2010
  • Les dates de matrícula
  • El programa de reutilització de llibres
  • l'APIMA
Per alumnes que aquest curs han fet 6è de primària
Per alumnes que aquest curs han fet 1-ESO al Centre
Per alumnes que aquest curs han fet 2-ESO al Centre
Per alumnes que aquest curs han fet 3-ESO al Centre
Per alumnes que aquest curs han fet 4-ESO al Centre
Per alumnes provenents d'altres centres que volen estudiar 1-BAT
Per alumnes que aquest curs han fet 1-BAT o 2-BAT al Centre
.

Subcategories