PROCÉS D'ESCOLARITZACIÓ CURS 2023-2024 - ADSCRIPCIÓ 1r ESO

CARTELL CAT 23 34Calendari escolarització 23 24

 

FULLETO 1ESO PPOO 23

Si la puntuació no és correcta, el període de reclamacions és del 28 d'abril al 3 de maig (ambdós inclosos). Podeu utilitzar el tràmit de reclamació telemàtic (autenticats) o presentar-la al centre de manera presencial.

  • Llistat definitiu amb l'adjudicació del centre que té plaça reservada. També podeu fer la consulta de manera individual aquí.

 

 

 

 

Trobareu més informació del procés a l'oficina d'escolarització de la Conselleria d'Educació i Formació Professional