IDDINK. RECOLLIDA DE LLIBRES ECOBOOKS

RECOLLIDA D'ECOBOOKS

Tenint en compte la incertesa respecte al termini i formes d’obertura dels Centres d’ensenyament aquest curs, així com les necessitats de garantir la seguretat i higiene dels estudiants/famílies, docents i personal del centre i d’Iddink, enguany la recollida d’ecoBooks no es farà de forma presencial en el centre i es procedirà de la següent manera:

  • Els estudiants podran portar els llibres a l’empresa de transport que Iddink els informarà per correu electrònic (Correos, GLS o MRW).
  • Per a que el cost de Correos sigui gratuït, s’hauran de portar els llibres abans del dia 15 de juliol amb un codi que s’enviarà per mail a cada família.
  • Aquest codi serà facilitat de forma gradual i establint dies preferents per anar a Correos per curs, per tal d’evitar aglomeracions.
  • Els llibres es revisaran al magatzem d’Iddink, a Correos només caldrà portar els llibres, prèviament dipositats en una caixa o bossa ben protegida.
  • Els alumnes de 2n de Batxillerat disposaran per retornar-los d’un termini més llarg.
  • Tota la informació de com fer-ho estarà redactada al dors de l’albarà de devolució que, com cada any s’enviarà per mail a les famílies i estudiants.