PROJECTES INTERDISCIPLINARS A 1r D'ESO

QUIN PLA PES PLA? / CONCERT A LÍTHICA. CURS 2020-2021

Per tal de conèxer la feina feta dels alumnes de 1r d'ESO dins el programa de Projectes (amb la implicació de les assignatures de Plàstica, Educació Física i Música), tenim el plaer de presentar-vos dos vídeos corresponents al concert de final de curs realitzat a Líthica. Mirau el que han aconseguit a partir de ventalls, poals i ukeleles.

Felicitats a tots i totes, agraïm molt la vostra col·laboració!

 

 

Per altra banda, amb aquest vídeo us volem presentar el Projecte dels alumnes de 1r d'ESO amb la col·laboració dels seus avis i àvies. És una cooperació intergeneracional compartint impressions sobre un espai tan emblemàtic per a la ciutat com és el Pla de Sant Joan i que va ser projectat durant el Festival Amalgama Kids, el qual va tenir lloc el darrer cap de setmana de maig.

 

ELS NOSTRES PERSONATGES DE PEL·LÍCULA. CURS 2018-2019

Les matèries que aquest curs han desenvolupat Projectes interdisciplinars a 1r d’ESO són Música, Anglès i Plàstica. Per decidir la temàtica que treballaríem a projectes enguany es va optar perquè fos l’alumnat qui l’escollís: primer vam fer un sondeig sobre quins temes els interessaven; després de fer el buidatge de les variades propostes vam elaborar una enquesta digital amb els quatre temes més sol·licitats; i, finalment, la votació va determinar que el projecte que majoritàriament interessava era “La fotografia i el cinema” i aquest seria el nostre fil conductor.

 

DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE INTERDISCIPLINAR


1. Cohesió de grups

Per tal que el treball cooperatiu i col·laboratiu funcioni és important que totes i tots els membres del grup-classe dins aquest s’hi sentin a gust, reconeguts, respectats, involucrats... i particularment l’alumnat de 1r d’ESO que s’acaba d’incorporar al centre provinent de cinc escoles de primària diferents.
Amb l’objectiu de cohesionar els grups durant les primeres setmanes de curs vam realitzar nombroses dinàmiques per tal de: saber els noms dels seus nous/ves companys/es de classe, conèixer les seves aficions, les seves dificultats, per tenir-hi confiança... (mitjançant les activitats: presentació del nom amb un gest; cadena de noms; Funga Alafia –donar benvinguda als companys amb una coreografia-...); aprendre a valorar els aspectes positius dels altres (activitat de la silueta); respectar la diversitat cultural i lingüística de les aules (celebrant el Dia Europeu de les Llengües -el 26 de setembre-); posar en valor la diversitat d'opinions i de maneres de fer (activitats de cohesió a tutoria)...

2. Aprendre a treballar de forma cooperativa

Dins el mes de novembre els grups de treball van quedar establerts, es van formar 5 grups cooperatius a cadascuna de les classes, i primer vam aprendre aspectes més d’organització, de com caldria que funcionessin les dinàmiques dels equips: des de la nova distribució de les taules dins l’aula... fins a la realització d’activitats per conèixer els distints rols necessaris que aniria assumint cadascú (secretari/ària, portaveu, coordinador/a, intendent/a i ajudant/a).
Per poder treballar en equips de forma responsable, democràtica i col·laborativa, es van posar en pràctica unes normes bàsiques de treball en grup: saber compartir, participar en els diferents processos, respectar el torn de paraula, tenir un tracte correcte, saber ajudar, aprendre a prendre les decisions en equip...
Finalment, es van introduir les dues eines que empraríem per arxivar les distintes feines: el drive del gmail, en el qual s’hi van obrir carpetes digitals compartides de les matèries que participaven a projectes i on hi tindríem documents compartits; i una carpeta física del grup, en la qual s’hi arxivarien fitxes, dibuixos, materials diversos que fes servir cada equip...
Per tancar aquest bloc cada equip es va inventar com havia d’anomenar-se i vam dissenyar un logotip lligat amb el tema escollit.

3. Recerca sobre el tema triat

Vam començar a treballar el tema del projecte en sí ideant personatges que després ens servirien per construir històries.

A Plàstica vam aprendre a dibuixar cares: les proporcions per fer un retrat mínimament creïble, la representació de les distintes emocions...

A Anglès vam definir oralment i per escrit el que seria el personatge que tindria cada equip. Es tractava d’un/a company/a de classe virtual amb unes característiques concretes: nom i llinatges, edat, nacionalitat, descripció física, personalitat, interessos personals, família, lloc on viu... posant en pràctica continguts estudiats a l’àrea de llengua anglesa (to be, have got, present simple, there is & there are, adverbis de freqüència, adjectius i vocabulari referent al cos humà).

A Música vam treballar com es comportarien gestualment i de forma sonora els personatges que ens inventàvem, donant-los corporeïtat. Vam parlar del leitmotiv i vam veure exemples tan diversos com els de la música de Wagner o les pel·lícules de Star Wars.

Una volta creats els personatges ens calia dotar-los d’emocions i imaginar-nos quines serien les seves històries. A cada grup aleatòriament li va tocar un perfil emocional pel seu personatge (els distints perfils estaven prèviament elaborats pel professorat i tenien tant fortaleses com debilitats). A partir de saber quines fortaleses i debilitats tenia el seu personatge, el grup va haver d’inventar-se un dia sencer en la vida d’aquest, des que s’aixecava fins que se n’anava a dormir. En la redacció calia concretar diverses situacions en què es fessin evidents tant aquells aspectes en què el personatge tenia més dificultats com aquelles en què tenia més facilitat i s’hi sentia més còmode, tot escrivint situacions versemblants. Aquestes situacions inventades es van traduir en una pàgina d’un diari personal del personatge.

La següent passa va ser inventar-nos com seria el grup d’amistats del nostre personatge i cada alumne va pensar com podria ser una de les seves amistats: aficions que tenien en comú, activitats que feien quan estaven junts, històries secretes que compartien... El resultat d’aquesta feina va ser una redacció individual sobre aquest amic/ga inventat/da.
Finalment, per reblar el treball creatiu sobre els nostres personatges, els succeirien dos fets rellevants: un de dolorós i un de més lúdic.

A cada grup, aleatòriament, els va tocar una situació difícil pel seu personatge: quedar-se sense casa; patir assetjament; ser un/a fillet/a transsexual; tenir un malalt terminal dins la família; assabentar-se en l’adolescència de que s’és adoptat/da.

I per altra banda i, des d’una vessant més lúdica, cada grup va organitzar la festa d’aniversari del seu personatge.

 

RELACIÓ DE PRODUCTES ELABORATS

RETRATS DIGITALS

A Plàstica, una volta havíem estudiat les proporcions i expressions de la cara vam aprendre a utilitzar el programa d’edició de retrats digitals cartoonify i vam crear els retrats dels nostres personatges inventats. Després els vam posar el nom del personatge i el del nostre equip.

CARMEN LÓPEZ Gru y las minionsKARIM DORKAS Un fantasma i migMARTÍ VIVES NemosPOL SASTRE Escuadrón suicidaTERESA GARCÍA Un dos tres i acció

MANNEQUIN CHALLENGE

A Anglès, havent fet les descripcions de les activitats que realitzam en el dia a dia dins una aula, i per posar de manifest que ‘tots som iguals, tots som diferents’, els diferents grups cooperatius van crear, dirigir i protagonitzar vídeos mannequin challenge.

         

 

CARTELLS INFORMATIUS "COM PODEM AJUDAR A..."

A Plàstica, per tal d’abordar la situació dolorosa que li va tocar viure als nostres personatges vam treballar: quins consells es podrien donar a un/a company/a que pateix aquella situació; quines activitats es podrien fer per ajudar aquest/a company/a; a quins professionals podríem recórrer per a que milloràs, en la mesura del possible, la seva situació; a quines entitats podríem sol·licitar ajuda... Vam aprendre a utilitzar el programa d’edició digital canva, i vam elaborar un cartell informatiu explicant “Com podem ajudar a un/a company/a que...”.

Com Action 2Com Els personatges de Hollywood 1Com Action 1Com Els personatges de Hollywood 2Com els triomfadors 1

Com els triomfadors 2Com Els turistes 1Com Els turistes 2Com Pop corn 1Com Pop corn 2

ORGANITZACIÓ D'UNA FESTA D'ANIVERSARI

A Anglès, per tal de dissenyar la festa d’aniversari del nostre personatge vam emprar el recurs de la pluja d’idees, individualment i en grup, i el vam plasmar en un padlet. A partir d’aquí hem ordenat les idees inicials i les hem organitzat: des del pressupost que necessitàvem fins al tipus de decoració que posaríem, passant pel nombre de gots de paper, el tipus de menjar, beguda, els jocs i la música que escoltaríem, l’enviament d’invitacions... o, també, qui s’encarregaria de la neteja posterior dels espais.

Invitació 1Invitació 2

Invitació 3Padlet 1

Padlet 2Padlet 3

POSADA EN ESCENA DE "ELS NOSTRES PERSONATGES DE PEL·LÍCULA"

A Música, segons les característiques de cada personatge, l’alumnat va cercar i arranjar obres musicals que el poguessin descriure, i decidiren com interpretar-la ells mateixos. Durant el procés, cada grup vam preparar les cançons i vam fer presentacions a la classe per tal que ens fessin suggeriments o aportacions. En molts casos vam haver d’aprendre a tocar un instrument, o a llegir una partitura en clau de Fa, va ser una experiència enriquidora per aprendre a aprendre.
Per tancar les activitats d’aquest curs de projectes interdisciplinars de 1r d’ESO vam organitzar al teatre de l’institut el concert “Els nostres personatges de pel·lícula”, en el qual tots els grups van presentar la música del seu personatge mentre s’anaven projectant els avatars i els vídeos dels mannequin challenge.

Cartell

 

LA MAR MEDITERRÀNIA. CURS 2017-2018

Aquest curs es va optar per partir d’un tema tancat, que fos prou ampli, per poder-lo treballar des de les distintes matèries implicades: Anglès, Música, Educació Física i Plàstica. Després d'estudiar diverses possibilitats, finalment es va triar desenvolupar un projecte que girés als voltants de la Mar Mediterrània, per estudiar-la des de diferents punts de vista.

 

DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE INTERDISCIPLINAR


1. Cohesió de grups
IMG 0467pLes activitats que es van fer durant les primeres setmanes es van centrar en cohesionar els grups-classe de 1r d’ESO: en saber els noms dels seus nous/ves companys/es de classe, en conèixer les seves aficions, les seves dificultats, en tenir-hi confiança... (mitjançant les dinàmiques: utilitzar les lletres del nom per fer un autoretrat, cadena de noms, activitats d’expressió corporal, descripció individual en anglès, percussió corporal...); en aprendre a destacar els aspectes positius dels altres (dinàmica de la silueta); en el facilitar a arribar a acords de grup (dinàmica Torre de Hanoi); en aprendre a respectar la diversitat d'opinions i de maneres de fer (activitats de cohesió a tutoria)...

 


2. Aprendre a treballar de forma cooperativa
IMG 0473pDurant les sessions del mes de novembre es va comunicar com quedaven formats els distints grups de treball i es comencen a realitzar dinàmiques per aprendre a treballar de forma cooperativa, començant per aspectes més logístics (com distribuir les taules dins l’aula...) fins a la realització de dinàmiques per conèixer els distints rols necessaris per a que funcioni un equip (secretari/a, portaveu, coordinador/a, intendent/a i ajudant/a). Durant el curs l'alumnat va anar assumint distints rols dins el seu equip. Es van implementar unes normes bàsiques per treure’n el màxim profit del treball en equip (saber compartir, participar, respectar el torn de paraula, tracte correcte, ajudar, companyerisme, responsabilitat, prendre les decisions en equip...). Es van explicar les dues eines bàsiques que empraríem per arxivar les feines: el drive, s’hi van obrir carpetes digitals compartides de les matèries que participaven a projectes; i la carpeta física del grup, en la qual s’hi arxivarien fotocòpies i materials diversos que fes servir cada equip.


3. Recerca sobre el tema
IMG 0476pA finals de novembre es van començar a treballar continguts propis del tema proposat. Es va partir d'un guió que es va lliurar a cada equip, en el qual es definia la primera de les activitats: planificar un viatge, de màxim dotze dies, per ciutats o pobles que tinguessin costa a la Mar Mediterrània. En la planificació del dia a dia d’aquest viatge en equip, una volta decidits els destins, calia tenir en compte diversos aspectes: equipatge necessari, mitjans de transport que es ferien servir per viatjar d’un lloc a un altre, allotjaments, conèixer la moneda que emprarien a cada país, saber quina llengua haurien de parlar, què menjarien (conèixer la gastronomia local), quins tipus de música podrien escoltar a cada regió... tenint en compte, a més, unes limitacions pressupostàries. Una volta van tenir els destins escollits, cada grup va anar responent diverses preguntes del guió, documentant-se gràficament, cercant composicions musicals...
A Anglès cada equip va dibuixar l’itinerari del seu viatge en un mapa de localització de les ciutats costaneres, es va crear una fitxa tècnica sobre cada ciutat, es va estudiar vocabulari específic relacionat amb tot el que implica un viatge... A Música es va crear un llistat de webs sobre músiques viatgeres, es va fer recerca sobre els tipus de música de les diferents regions i sobre composicions musicals relacionades amb el fet de viatjar... A Educació Física es van estudiar diferents tipus de danses i balls lligats amb la música de la mediterrània... A Plàstica es va fer recerca gràfica sobre els destins...

 

PRODUCTES FINALS DEL PROJECTE

TRÍPTIC DEL VIATGE
Cada equip, a partir del gruix d’informació recollida sobre els destins, va elaborar en anglès un tríptic sobre el seu itinerari per la Mediterrània. El tríptic que van dissenyar havia de contenir la següent informació: dades de cada ciutat (país al que pertany, població, fus horari, superfície, web de l’ajuntament); les dates del viatge; el programa d’activitats que es faria a cada destí; fotografies de les ciutats; mitjans de transport que emprarien en els diferents trasllats; documentació necessària; equipatge i pressupost.

Monkys   MCPM   Gic   Clevers   lleopards   invencibles

 

AUDIOVISUAL TUTORIAL DE LA REALITZACIÓ DE L’EQUIPATGE
Una volta estudiat en anglès el vocabulari específic sobre indumentària, higiene personal... cada alumne va elaborar un audiovisual tutorial sobre l’equipatge necessari per realitzar el viatge.

              

 

AUDIOVISUAL DE MÚSIQUES VIATGERES
A partir d’un recull d’imatges dels diferents destins i, quan ja s’havien estudiat les músiques de les diferents regions, es va elaborar un audiovisual en el qual els alumnes van recrear el seu viatge de forma virtual.

 
ÀUDIO DE SONS MARINS
Una volta estudiades les músiques viatgeres es va interpretar una composició en la qual s’hi van mesclar distints sons marins.

 

 

 

AUDIOVISUAL DE DANSES DEL MEDITERRANI
Un cop estudiades distintes danses de la mediterrània, cada grup va crear un ball relacionat també amb la música d’un dels destins del seu viatge.

 

EXPOSICIÓ “NOVES ESPÈCIES PERILLOSES DE LA MEDITERRÀNIA”
Aprofitant l’avinentesa que aquest curs escolar des de la Comissió de medi ambient es va proposar el projecte transversal “Bye bye plàstic”, consistent en la conscienciació sobre la necessitat de reduir el consum d’envasos d’un sol ús, des de Projectes interdisciplinars ens hi vam sumar, amb la iniciativa de fer una exposició d’espècies marines del Mediterrani elaborades amb envasos d’un sol ús (llaunes, tetra-brics, safates de porexpan, bòtils de plàstic...). A partir de visualitzar i comentar més de vint espècies de la Mediterrània, cadascú va escollir la que més li interessava i va recrear-la, fent-ne un disseny previ i tenint en compte els materials amb els quals es construiria. Una volta la peça va estar muntada, es va pintar amb pintura plàstica adient i s’hi van afegir aquells detalls necessaris per fer-la més realista. Posteriorment, en equip, es va recrear un fons marí en el qual s’hi situarien les espècies. Finalment, cada alumne va fer una cartel·la sobre el seu animal en la qual s’especificava: el nom comú, el nom científic i l’esperança de vida de l’animal real; i el nom inventat i el temps que tardaria fins la seva absoluta desintegració, si els materials utilitzats no es reciclessin, de la recreació feta. A finals de curs s’ha fet una exposició amb la meitat dels treballs, i la resta s’exposaran a l’inici del proper curs. Cal destacar que l’exposició va despertar l’interès d’una escola de primària, el CEIP Margalida Florit, i l’han visitada tres grups. La visita guiada la van desenvolupar els mateixos alumnes de 1r d’ESO que havien creat les “noves espècies perilloses”.

 

REVISTA ISSUU SOBRE LES ESPÈCIES MARINES INVENTADES

SEA CREATURESp
Paral·lelament a la recreació de l’espècie marina amb els envasos es va elaborar una fitxa, en la redacció de la qual hi va participar la matèria de Biologia, indicant diverses dades tècniques de l’espècie real i la inventada. Una volta enllestida, la fitxa es va traduir a l’anglès i conjuntament amb les fotografies de les espècies inventades s’ha elaborat una revista issuu.