PROVES D'IDIOMES PER A L'ALUMNAT DE SECUNDÀRIA

Resolució del director general de Planificació i Infraestructures Educatives de dia 13 de març per la qual es convoquen les proves de determinats idiomes a les escoles oficials d'idiomes de les Illes Balears per a l'alumnat d'educació secundària dins del pla de col·laboració EOIES del curs 2014-15.

EOI-1    EOI-2

 

.