REUNIONS PARES I MARES

Benvolgudes famílies: al llarg d'aquest mes d'octubre celebrarem les reunions informatives dels nivells d'ESO i Batxiller, amb el següents horaris:

  • 1r i 2n d'ESO: dimarts 9 a les 20'00h a les aules de grup.
  • 3r  d'ESO: dimarts 9 a les 20'15h  a la sala multifuncional.
  • 4t  d'ESO: dimarts 9 a les 20'15h al teatre.
  • Mòduls Voluntaris: dimarts 9 a les  20'15h a l'aula 15.
  • 1r  BATX: dimecres 10 a les 20'15h al teatre.
  • 2n BATX: dimecres 10 a les 20'15h  a les aules de grup
  • 1r i 2n de GRAU MITJÀ: dilluns 22 a les 20'15h a l'aula CF1
.

Hble. Sr. Conseller d’Educació, Cultura i Universitats

Honorable Senyor,

El Claustre de Professors de l’IES Josep Maria Quadrado de Ciutadella de Menorca, fent ús de les seves competències a l’hora d’analitzar i avaluar els aspectes docents  de la memòria del curs 2011-12 i els criteris pedagògics i organitzatius per a l’elaboració d’horaris de professorat i l’organització general per al proper curs 2012-13, vol fer-vos arribar, amb tot el respecte però amb igual fermesa, el seu malestar i la seva preocupació per molts aspectes del funcionament del vostre departament durant aquest curs i, en especial, per com s’ha dut a terme l’organització del curs vinent.

Som perfectament conscients de la precària situació econòmica general i de com aquesta circumstància afecta el funcionament de totes les administracions públiques, inclosa l’educativa. Sabem que cal maximitzar els recursos disponibles i adoptar mesures d’estalvi allà on això sigui possible, la qual cosa implica també sacrificis personals i col·lectius. El que no ens sembla acceptable és que tot això es faci des de la improvisació i sense mesurar-ne les conseqüències que, al nostre parer, suposaran un retrocés de dècades en el funcionament del sistema educatiu públic de les Balears. A Menorca, en concret, la reducció de personal a Secundària és equivalent al tancament d’un centre com el nostre. Ens solidaritzam amb tots els companys i companyes de les Illes que perdran la feina o que seran desplaçats per mor d’aquesta situació.

.

Llegeix més...

Preinscripció a 2n de Batxillerat

Aquí trobareu tota la informació sobre modalitats i itineraris, assignatures de modalitat, estructura de les PAU, adreces web sobre ponderacions de les diferents universitats...:

pdf

 .

FULLETÓ INFORMATIU JORNADA PORTES OBERTES

LA COMUNITAT EDUCATIVA DE L'IES JOSEP M. QUADRADO VOS CONVIDA A CONÈIXER EL CENTRE I LES ACTIVITATS QUE FEIM:

PER AIXÒ FAREM UNA JORNADA DE PORTES OBERTES EL PROPER

DIMECRES 18 D'ABRIL de 2012

DE 19-19'45 h VISITA GUIADA DE LES INSTAL·LACIONS I DE LES ACTIVITATS QUE ES FAN (grups de 10-20 persones)

DE 20-20'30 h BENVINGUDA I BREU EXPLICACIÓ GENERAL DE L'EQUIP DIRECTIU (per als pares i mares)

Fulletó explicatiu per a les jornades de portes obertes ............... pdf

.

ÚS D'APARELLS ELECTRÒNICS I MÒBILS AL CENTRE

L'equip directiu del IES Josep Maria Quadrado vos demana que llegiu atentament la carta sobre les normes d'ús d'aparells electrònics i especialment de mòbils al centre. Vos demanam col·laboració entre tots. Gràcies.

pdf(Carta sobre l'ús d'aparells electrònics)

.