MODEL DE RECLAMACIÓ DE QUALIFICACIONS

Per presentar una reclamació s’ha d’emplenar el document, imprimir, signar i s’ha de presentar a oficines en un termini màxim de 48 h des del moment de la publicació de les qualificacions (24h en el cas de 2n de batxillerat).