CONVOCATÒRIA BECA DE MOBILITAT LEONARDO DA VINCI PELS ALUMNES DE GRAU MITJÀ

L’IES Josep Maria Quadrado promou projectes de mobilitat per aproximar la dimensió i la realitat europea, en els seus àmbits educatius i productius, als ensenyaments de formació professional.Aquest és el segon curs que l’IES Josep Maria Quadrado gestiona el seu propi projecte de mobilitat del programa Leonardo da Vinci finançat pel Programa d’Aprenentatge Permanent de la UE
 
Està oberta la selecció per a la mobilitat d'alumnes del CFGM d'instal·lacions frigorífiques i climatització, que estan en 2n curs.
 
La selecció dels alumnes es farà segons els següents criteris:
  • Qualificacions acadèmiques. Cal tenir en compte que és un requisin imprescindible haver aprovat totes les matèries del Cicle per anar a l’estranger.
  • Coneixements dels idiomes necessaris per optar a la plaça de pràctiques.
  • Maduresa personal
El termini de presentació de sol·licituds acaba el 16 de desembre de 2014
 
Documents:
                      convocatòria
                      annex 1 sol·licitud participació
                      annex 2 sol·licitud de la beca
                      

.