PROVES D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I GRAU SUPERIOR

Inscripció: del 11 de juliol a 17 de juliol de 2014 en el centre on faràs sa prova.

GRAU MITJÀ:

  • Dates de la prova: 2 i 3 de setembre de 2014
  • Centre: IES Biel Martí (Ferreries)

GRAU SUPERIOR:

  • Dates de la prova: 2 i 3 de setembre de 2014
  • Centres. IES Josep Maria Quadrado (Ciutadella): Opció d'Humanitats i Ciències Socials. IES Cap de Llevant (Maó): Opció de Ciències de la Salut i Mediambientals. IES Pasqual Calbó i Caldés (Maó): Opció de Ciències i Tecnologia

Més informació formacioprofessional.caib.es

                       Proves d'accés a cicles formatius

.