SOL·LICITAR UNA BECA ERASMUS (angles)

2. QUI POT SOL·LICITAR UNA BECA ERASMUS o LEONARDO?

2.1 Programa ERASMUS - Alumnes de Grau Superior

Els alumnes dels CFGS que vulguin fer una estada formativa a qualsevol país de la UE, ho han de fer a través de Programa Erasmus, sempre i quan el seu centre tengui la Carta Europea Erasmus, cas de l’IES Josep Maria Quadrado.

2.2 Programa LEONARDO - Alumnes de Grau Mitjà

Aquest va dirigit a alumnes dels CFGM i de PQPI que tenen interès en dur a terme una part de les seves pràctiques a l’estranger. L'IES Josep Matria Quadrado, gestiona el seu projecte propi des del curs 2013-14.

3. COM I QUAN ES PODEN DEMANAR?

El coordinador de mobilitat s'encarrega de publicar una convocatòria en la web de l'institut, a principi de curs, normalment sobre el mes de novembre, i els estudiants interessats podran presentar la sol·licitud junt amb el seu curriculum per podar accedir a alguna beca de les ofertades.

3.1 Procés de sel·lecció

L'equip docent serà el responsable de fer el procés de sel·lecció en el cas que hi hagin més alumnes que beques ofertades. Segons el cas es podria fer una prova de nivell d'idioma en anglés. També contarà pel proces de seleccio l'expedient acadèmic del curs anterior i maduressa personal i la disponibilitat de fer un curs de preparació lingüística i cultural.

Els resultats seràn publicats en la web de l'institut en 15 dies des del dia de la convocatòria i els alumnes seleccionats començaran el curs de preparació lingüística i cultural fins el moment de partir cap al pais d'acollida.

4. POSSIBLES DESTINACIONS

Actualment els nostres socis europeos es troben en Finlàndia (Yÿvaskÿla College), Alemanya (Berufsbildungszentrum am Nord-Ostsee-Kanal) i en Itàlia (Instituto Leonardo da Vinci de Florencia). Tots ells compten amb un gran prestigi por la seua organització en quant a l'estada, búsqueda d'allotjament i búsqueda d'empreses per fer les pràctiques en el país de destí. Ja hem tingut molt bones experiències en anteriors mobilitats.

.