QUI SOM

L'IES Josep Maria Quadrado és un institut públic situat a Ciutadella de Menorca, Illes Balears, on els estudiants poden estudiar Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional. Els cicles que impartim són: Formació Professional Bàsica de Fabricació i Muntatge, Cicle Formatiu de Grau Mitjà de "Tècnic en manteniment electromecànic", i el Cicle Formatiu de Grau Superior de "Tècnic superior en Manteniment i instal · lacions Tèrmiques i de Fluids". Comptem amb un equip de gestió de 10 persones i un coordinador de mobilitat, encarregats de l'execució de programes de mobilitat Erasmus+ entre els alumnes de Formació Professional. Tots els cursos al nostre cicle de capacitació es detallen en català al apartat Estudis-Formació Professional.

A l'escola, som al voltant de 75 professors, 650 alumnes i 15 treballadors de personal no docent. Aquest centre ofereix la familia professional de "Muntatge i manteniment" des de 1996, i ha format a la majoria dels professionals d'aquesta família a l'illa de Menorca. Durant molt de temps, hem estat promovent propostes educatives per facilitar l'intercanvi, la cooperació i la mobilitat dels professors i estudiants entre els sistemes d'educació i formació dels països europeus. Aquestes iniciatives s'han convertit en una referència de qualitat per a la nostra escola.

D'aquesta manera, tal com estableix el marc del Programa ERASMUS +, volem assolir els següents objectius:

  • Millorar la qualitat de la nostra formació professional de nivell bàsic, mitjà i superior i per tant l'experiència dels nostres tècnics.
  • Proporcionar una dimensió Europea a la tasca dels futurs professionals a Menorca, participant i contribuint a l'Espai Europeu d'Educació Superior.
  • Enfortir el sentit de ciutadania global en els professionals, per tal de millorar la cohesió social i el diàleg intercultural a l'illa.
  • Preparar els professionals per a futurs canvis tècnics i organitzatius del seu sector en evolució, fomentant l'intercanvi d'informació rellevant per a la professió.
  • Promoure la implementació del desenvolupament energètic sostenible a Menorca, com es fa en altres països europeus amb les tecnologies més avançades.

Per aconseguir aquestos objectius els nostres estudiants entren en contacte amb les noves tecnologies a les àrees professionals que estudien, i en un entorn industrial molt diferent del que es pot trobar a les Illes Balears, i especialment a Menorca. L'objectiu principal és que l'alumne conegui i assumeixi la realitat del mercat laboral europeu al qual pertanyen, i que es tornin capaços d'eliminar fronteres i obrir horitzons culturals, socials i professionals. També es promou el desenvolupament de les habilitats lingüístiques dels estudiants en un idioma estranger. Per tant, la fórmula escollida és la immersió en els països d'acollida, on els estudiants poden fer front a una llengua de la UE, com l'italià, finlandès, anglès i alemany i oferir un desenvolupament tecnològic atractiu en el camp de la instal·lació i el manteniment.

Gràcies a la Carta Erasmus podem proporcionar als nostres estudiants de Formació Professional, l'oportunitat de realitzar part de les seves estades en empresa en un país estranger. Les mobilitats preses dins d'aquest marc Erasmus estan dissenyades per a estudiants que tenen més de 18 anys, que estiguin matriculats en el segon any dels Cicles Formatiu de Grau Mitjà o Superior o just hagin titulat, i també per estudiants de Formació Professional Bàsica.

També donem la benvinguda als estudiants estrangers que vulguin venir a Menorca durant el seu període d'aprenentatge en el lloc de treball. Intentem fer el nostre millor esforç en ajudar a que trobin un bon allotjament i empresa per fer les pràctiques. Els tutors també són benrebuts.