IMPRESOS PER A LA SOL·LICITUD DE TÍTOLS

- IMPRÈS PER A LA SOL·LICITUD DE TÍTOLS ACADÈMICS

 

- IMPRÈS PER A LA SOL·LICITUD DE REMISSIÓ DE TÍTOL

 

- PAGAMENT DE TAXES

Mitjançant el model 046 podeu pagar de manera telemàtica les taxes per expedició de títols acadèmics, diplomes i certificats oficials:

  • Enllaç per fer el pagament telemàtic - MODEL 046