IMPRESOS PER A LA SOL·LICITUD DE TÍTOLS

IMPRESOS PER A LA SOL·LICITUD DE TÍTOL

 

 IMPRESOS PER A LA SOL·LICITUD DE REMISSIÓ DE TÍTOL

 

PAGAMENT DE TAXES

Mitjançant el model 046 podeu pagar de manera telemàtica les taxes per expedició de títols acadèmics, diplomes i certificats oficials: