IMPRESOS DE MATRICULA

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER FORMALITZAR LA MATRÍCULA PER AL CURS 2019-2020:

- FULL D'AUTORITZACIONS

- AUTORITZACIÓ ÚS DE DADES PERSONALS ALUMNES MENORS

- AUTORITZACIÓ ÚS DE DADES PERSONALS ALUMNES MAJORS D'EDAT

- ANNEXES MÈDICS (si no existeixen patologies ni tractaments mèdics, només heu de presentar l'annex 5)

- FULL DE MATRÍCULA SEGONS EL NIVELL D'ESTUDIS:

Matrícula ESO1r ESO

Matrícula ESOESO
(2n, 3r i 4t)
Matrícula BATBATXILLERAT

Matrícula FPBFORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA
Matrícula CFCICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ
Matrícula CFCICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR