HOMOLOGACIÓ DE LLENGUA CATALANA

Els estudis de llengua catalana de l’ESO i del batxillerat es poden homologar amb els certificats oficials de coneixements de llengua catalana A2, B1, B2 i C1 de la Direcció General de Política Lingüística.

Per poder obtenir una homologació, s’han de reunir un conjunt de requisits: any i lloc d’obtenció del títol de graduat en ESO o de batxiller, qualificació final de la matèria de llengua catalana i literatura, etc.