BEQUES DEL MINISTERI D'EDUCACIÓ

La Direcció General de Planificació i Gestió Educativa, depenent del Ministeri d'Educació i Formació Professional, convoca durant el mes de maig ajuts a alumnes que cursin estudis en facultats universitàries, escoles tècniques superiors, escoles universitàries i col·legis universitaris, o que facin altres estudis de reconeixement oficial que tenguin caràcter superior.
Les condicions per accedir a aquestes convocatòries es fixen a la corresponent convocatòria.

Consulteu aquesta adreça web del Ministeri d'Educació i FP.