PROVES LLIURES - CONVOCATÒRIA 2014

Termini d'inscripció: del 5 de març al 14 de març de 2014


Termini de realització de les proves lliures: del 2 al 30 de maig de 2014, ambdós inclosos, segons calendari establert per cada centre.


Pagament de taxes:

  • El document d'ingrés és el model 046; codi 04C. [Pagament Telemàtic ]
  • Per a cada mòdul d'un cicle de grau mitjà: 8,87 euros
  • Per cada mòdul d'un cicle de grau superior: 12,19 euros

 

Cicle LOGSE: En aquests cicles només es poden inscriure les persones que ja tenguin algun mòdul superat del cicle de 'Tècnic en muntatge i manteniment d’instal·lacions de fred, climatització i producció de calor'.

Cicles LOE: Tècnic superior en Manteniment i instal·lacions tèrmiques i fluïds. Tècnic en instal·lacions frigorífiques i de climatització

 

Més informació: http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=14&cont=63518

.