Presentació de treballs escrits

Els nostres alumnes presenten diversos tipus de textos: presentacions PPT, vídeos, ressenyes, etc. Aquí ens centrarem en els treballs escrits en format digital, el típic treball d’assignatura, un resum o una petita recerca, un treball d’extensió mitjana, de 5 fins a 20 folis en DIN A4. Un treball és un producte que ha de tenir cura dels detalls, un producte de qualitat, en la forma i el contingut. Sense caure en la rigidesa acadèmica, cal respectar algunes convencions, i alhora oferir marges a la creativitat. Un treball escrit, com un bon plat, “ha d’entrar pels ulls”.
Les indicacions que segueixen no són un “llibre d’estil”, que sol tractar temes molts diversos. No tractarem aquí qüestions de normativa gramatical ni aspectes ja vistos a altres llocs o inclosos en el currículum de llengües: guionet, separació de paraules, majúscules/minúscules, abreviatures, etc.
Caldrà recordar també que totes les llicències que ens permetem en escriure missatges per Twitter o altres sistemes via mòbil (abreviatures, simplificacions diverses) s’han d’evitar absolutament: un treball escrit a l’escola, a l’institut, ha de preservar l’estil formal.

Títol de l´arxiu: Suggerències en la presentació de treballs escrits (actualització) (Detalls)
Mida de l´arxiu: 586.06 Kb
Autor de l´arxiu:
Descàrregues: 756

.