ACCIONS FORMATIVES GRATUÏTES

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT:

MUNTATGE I MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ EXTRACCIÓ

Requisits dels alumnes: Nivell ESO  o equivalent

Informació i inscripcions: IES JOSEP M. QUADRADO (c/ Malorca 65    Ciutadella de Menorca)

Data d'inscripció: 01/10/2013 a 25/10/2013  de 8:00 a 13:00 h 

Horari curs : de 15:40:00 a 21:30 h  

Inici curs:  3/11/2013  

Acabament curs : 21/02/2014   

Pràctiques no laborals: 

Durada: 120 h     Horari: Adaptat a l'empresa on es facin

Inici: 03/03/2014    Acabament: 11/04/2014

.