Comissió de selecció de director

Com a part del procés de selecció de director que té lloc al nostre centre, es fa pública la relació de persones que formen la comissió: pdf

.