PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS:

Matrícula: del 5 al 15 de març de 2013, ambdós inclosos.
Les sol·licituds s’han de presentar a la secretaria del centre on es vol realitzar la prova.
Data de realització de la prova d’accés a grau mitjà: dia 6 i 7 de maig de 2013

Data de realització de la prova d’accés a grau superior: dia 8 i 9 de maig de 2013.

Centres que fan la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà:
IES Joan Ramis i Ramis (Maó)
IES Maria Àngels Cardona (Ciutadella)

Opció i Centres que fan la prova d’accés a cicles formatius de grau superior:
Opció HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS: IES Pasqual Calbó i Caldés (Maó).
Opció CIÈNCIES DE LA SALUT I MEDIAMBIENTALS: IES Cap de Llevant (Maó).
Opció CIÈNCIES I TECNOLOGIA: IES Josep Maria Quadrado (Ciutadella).

Més informació:    Document resum                   Pàgina web conselleria

.