PRESENTACIÓ DEL PROJECTE

El projecte consisteix en elaborar una sèrie de treballs des de diferents escoles de 5 països sobre un tema concret. Els països amb què treballarem seran Hongria, Txèquia, Àustria i Xipre.

 

El centre d'Hongria és el centre coordinador del projecte i el que va proposar el tema: l'AÏLLAMENT. La llengua de treball serà l'anglès.

 

Els alumnes hauran de reflexionar sobre el tema proposat i extreure'n conclusions, que presentaran en les trobades que es realitzaran en els diferents països.

 

El projecte està destinat a alumnes que aquest any fan 4t ESO, ja que en aquest final d'etapa ja tenen prou destresa per comunicar-se en anglès. Així, els alumnes poden continuar el seu aprenentatge fora de l’aula realitzant activitats que poden millorar la fluïdesa en llengua anglesa, a l’hora que es fomenta la convivència entre alumnes de diferents països.

 

Aquí teniu la presentació amb la informació sobre el projecte.

 

Here is a link to the school project. Have a look at the students who will host our first meeting, as well as the school location, activities and information.

 

.