ADMISSIÓ I MATRÍCULA ALS CICLES FORMATIUS - CURS 08/09 - REQUISITS ACADÈMICS

 Image

Sol·licitud de plaça (cal adjuntar-hi la documentació que acredita que la
persona interessada té els requisits acadèmics per accedir al cicle i la
resta de documentació per a la baremació)
Del 16 al 30 de juny,
ambdós inclosos
Sol·licitud de plaça per a les persones que puguin obtenir, al setembre,
els requisits acadèmics
per accedir al cicle
 Del 16 al 30 de juny,
ambdós inclosos
.