CONCURS "AULA AMIGABLE"

Image

Les professores i els professors de la comissió ambiental del centre volem proposar la realització d’un concurs ecològic entre els diferents grups d’alumnes. El concurs es titula "L’aula amigable" i valora i premia accions que es desenvolupin a les classes, tals com aquelles que comportin estalvi d’energia, que suposin un bon ús dels contenidors per al paper reciclat, que afavoresquin la neteja a les aules, etc.
L’objectiu del concurs és engrescar els alumnes a seguir tota una sèrie de pautes per tal de tenir una aula acollidora, és a dir neta, i amb uns alumnes que respectin el seu medi ambient, així com el bon ús dels recursos com l'energia elèctrica, la calefacció i el paper.
Aquest concurs es divulgarà mitjançant les tutories i es durà a terme als cursos d’ESO. Començarà el mes de febrer i acabarà el mes de maig.

.

Els següents ítems són les pautes a seguir, i a través d’aquests ítems s’aconseguiran els punts del concurs:
- Apagar el llum en sortir de l’aula.
- Apagar el llum quan la llum natural sigui adequada i suficient.
- Tancar les finestres si la calefacció està engegada.
- Tenir l’aula neta, per exemple sense papers, xoc...  en terra.
- Tenir les taules netes, sense pintades, i ben col·locades.
- Fer un bon ús dels contenidors i papereres de l’aula (paper per reciclar, paper per reutilitzar, i fems inespecífic).
- Col·locar les cadires damunt les taules a la darrera hora del dia.
- Tenir els pupitres a final de setmana sense llibres ni llibretes al seu davall (si hi ha taquilles a disposició dels alumnes).
- Altres actuacions possibles, com:
o Cercar notícies al diari referents al medi ambient i col·locar-les al tauler d’anuncis de la classe.
o Tenir la pissarra i cartelleres aclarides i ordenades.
o Evitar la contaminació acústica.

Diferents comissions qualificadores (formades per alumnes, professors i personal no docent) anirà fent el seguiment dels aspectes anteriors.
Cada 15 dies s’exposarà en el tauler d’anuncis de medi ambient el rànquing de tots els cursos, és a dir, una llista amb tots els cursos participants amb els punts corresponents.
Els tres grups guanyadors, a més de disfrutar d’una aula més amigable, seran premiats amb: una excursió amb “golondrina”, un matí amb activitats aquàtiques a Fornells i una excursió al medi natural. Els premis es triaran per ordre de puntuació obtinguda.
Una vegada començat el concurs, si els membres de la comissió ambiental observen que no hi ha una resposta positiva per part dels participants, el concurs quedarà anul·lat i no es concedirà cap premi.

 

Llaç ucraïna