OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT DEL MIL·LENNI

Objectiu 7: Garantir la sostenibilitat del medi ambient
Fita 9: Incorporar els principis de desenvolupament sostenible en les polítiques i els programes nacionals i invertir la pèrdua de recursos del medi ambient.
Fita 10: Reduir a la meitat el percentatge de persones que no tenen accés a l’aigua potable.
Fita 11: Millorar considerablement, per l’any 2020, la vida de, com a mínim, 100 milions d’habitants de barris marginals.

.

Llaç ucraïna