AMB VELO CADA DIA

Image   Dijous, 5 DE JUNY:
   DIA MUNDIAL DEL MEDI AMBIENT
 
   Divendres dia 6: jornada de reivindicació al Quadrado
   Tothom amb velo (manifest )
 
 
 
 

.

Amb motiu d’aquesta celebració, la comissió mediambiental del Quadrado  proposa una jornada amb la pretensió d’influir i educar en qüestions relacionades amb la mobilitat

S’està organitzant una activitat que implicarà a tot el professorat i alumnat del centre: L’armarem grossa!
Ara per ara ens proposam tirar endavant les següents idees:
  • Durant el matí de dijous 5 de juny (si ho tenim preparat) tots els alumnes, professors i personal no docent contestaran un enquesta relacionada amb la mobilitat i la sensibilització ambiental. La idea és que es que tots els alumnes del centre passin per una aula d’ordinadors i vagin contestant l’enquesta  (la pretensió és provocar la reflexió i treure alguna conclusió global).
  • Durant els matins de dia 5 i 6 de juny, s’exposaran a l’entrada del centre materials (cartelleria, anuncis, montatge power-point, ...) relacionats amb la jornada.
  • OBJECTIU PRINCIPAL: Es proposa que tothom vengui el divendres 6 de juny al centre amb un medi de transport sostenible: la velo.
  • ACTIVITAT CENTRAL: Divendres dia 6 de juny les classes acabaran a les 12:30, i tota la comunitat escolar anirà en massa, però organitzadament, a la plaça del Born, per llegir a l’ajuntament un manifest reivindicant la mobilitat sostenible al nostre poble. Si tot surt bé, serà una moguda memorable.

 

Llaç ucraïna