PROVES D'ACCES A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

En aquest centre es realitzaran  les proves d’accés al cicles formatius de grau superior de l'opció de ciències i tecnologia.logo_FP

 El calendari  és el següent:

  • Inscripcions: del 19 al 30 de març de 2012
  • Proves: 16 i 17 de maig de 2012, horabaixa
  • Lliurament de certificats d’aptitud: 5 de juny de 2012

 La taxa per a la inscripció a les proves d’accés a cicles de grau superior és de 31,58 €.

 Més informació:    formacioprofessional.caib.es

.