OFERTA DE PLACES PER AL CURS 2011-2012 A LA UIB

Comunicat sobre la modificació dels paràmetres de ponderació i l'oferta de places per al curs 2011-2012

El Consell de Govern de la UIB va aprovar la modificació dels paràmetres de ponderació de la fase específica de la prova d'accés a la Universitat (PAU) de la UIB. Una de les modificacions previstes és que per als estudis de Fisioteràpia, a la fase específica Química puntuarà 0,1.
Ara bé, per no perjudicar els alumnes que enguany ja s'han matriculat a aquesta assignatura, excepcionalment, el curs 2010-2011 el paràmetre de ponderació de Química per als estudis de Fisioteràpia puntuarà 0,2.

Pel que fa a la resta de canvis, s'aplicaran tal com ha aprovat el Consell de Govern.

Podeu consultar els paràmetres de ponderació a:
www.uib.cat/parametres/

D'altra banda, us informam que ja s'ha publicat l'oferta de places per estudis per al curs 2011-2012.
.