SITUACIÓ SOCIOLINGÜÍSTICA. CURS 2009-2010.

- Resultats de l'enquesta sociolingüística del curs 2009-10:

.