L'AIGUA DÓNA PAU

I vida, bellesa, tranquil·litat, oci, salut… El dia 22 de març, dia Internacional de l’aigua a l’IES Josep Maria Quadrado es va voler fer una reflexió conjunta amb alumnat i professorat sobre la importància de l’aigua. No només pels usos quotidians als quals estem acostumats sinó perquè aquest 2024, any especialment remarcat per importants guerres, ens vam adonar que moltes vegades, la possibilitat de poder disposar d’aigua també pot ser un desencadenant que provoca conflictes bèl·lics.

A més, hem de recordar que l’escassetat d’aigua o el seu mal estat té una influència directa en la salut de les persones.

D’aquesta manera, l’alumnat va poder calcular la quantitat d’aigua que es necessita per fabricar diferents peces de roba o calcer i també observar a escala mundial, quants i quins territoris tenen conflictes per l’aigua.

A partir d’ara la frase que l’aigua és VIDA té més sentit que mai.

Dia de laigua 1Dia de laigua 2