PROVES D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS 2024

PROVES ACCÉS CICLES FORMATIUSPROVES ACCÉS CICLES FORMATIUS GS

  • Llistat provisional d'admesos (data de publicació dia 22 de març)
  • Llistat definitiu d'admesos (data de publicació dia 12 d'abril)
  • Horari de les proves
  • Material necessari per a la realització de la prova de grau mitjà:

– Els exàmens s’han de presentar escrits amb tinta blava o negra, no a llapis.
– Les respostes que impliquin dibuixar o traçar gràfiques s’han de fer a llapis.
– No es poden usar telèfons mòbils ni aparells electrònics que permetin la comunicació a distància.
– Es pot fer servir una calculadora científica no programable ni gràfica.
– Si l’aspirant vol, pot fer ús de regle, escaire, cartabó i compàs, aportats per ell mateix.
– No es pot entrar a l’examen amb textos o documents escrits.

  • Orientacions per matèria: continguts, criteris d'avaluació, estructura de la prova…
  • Resultats provisionals (data de publicació dia 22 de maig)
  • Període de reclamacions: 22, 23 i 24 de maig
  • Resultats definitius (data de publicació dia 31 de maig)