PROCÉS D'ESCOLARITZACIÓ CURS 2024-2025 ADSCRIPCIÓ 1r ESO

Calendari escolarització 23 24

 

FULLETO 1ESO PPOO 23

  • Llistat provisional del procés ordinari d'adscripció d'ESO (data de publicació dia 10 de maig de 2024).

El període de reclamacions és del 13 al 15 de maig (ambdós inclosos). Podeu utilitzar el tràmit de reclamació telemàtic (autenticats) o presentar-la al centre de manera presencial.

  • Llistat definitiu amb l'adjudicació del centre que té plaça reservada. També podeu fer la consulta de manera individual aquí.

 

 

Trobareu més informació del procés a l'oficina d'escolarització de la Conselleria d'Educació i Universitats