PROVES ACCÉS A CICLES FORMATIUS 2023

PROVES ACCÉS CICLES FORMATIUSPROVES ACCÉS CICLES FORMATIUS GS

– Els exàmens s’han de presentar escrits amb tinta blava o negra, no a llapis.
– Les respostes que impliquin dibuixar o traçar gràfiques s’han de fer a llapis.
– No es poden usar telèfons mòbils ni aparells electrònics que permetin la comunicació a distància.
– Es pot usar una calculadora científica no programable ni gràfica.
– Si l’aspirant vol, pot fer ús de regle, escaire, cartabó i compàs, aportats per ell mateix.
– No es pot entrar a l’examen amb textos o documents escrits.