QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL DE NIVELL 1

El nostre centre impartirà la Qualificació Professional de Nivell I d'Operacions bàsiques en el muntatge i manteniment d'instal·lacions d'energies renovables.

Documentació relacionada:

- Informació sobre l'accés i incorporació de l'alumnat

- Informació sobre obligacions i drets de l'alumnat

- Itinerari modular del certificat de professionalitat ENAE0111

- Sol·licitud d'inscripció (a causa que hi resten places vacants, el termini d'inscripció encara està obert)

Més informació a la pàgina web del SOIB.

 

Qualificacio Professional