QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL DE NIVELL 1

El nostre centre impartirà la Qualificació Professional de Nivell I d'Operacions bàsiques en el muntatge i manteniment d'instal·lacions d'energies renovables, durant el curs acadèmic 2022-2023.

Documentació relacionada:

- Informació sobre l'accés i incorporació de l'alumnat

- Informació sobre obligacions i drets de l'alumnat

- Itinerari modular del certificat de professionalitat ENAE0111

- Sol·licitud d'inscripció

        - Com puc sol·licitar un certificat de professionalitat?

Més informació a la pàgina web del SOIB.

 

Qualificacio Professional