PRIMERA TUTORIA

Dijous 29/9  TUTORIA BATXILLERAT

 

Temes a tractar:

 

1. Elecció delegat o delegada.

2. Fitxa personal.

3. Sondeig viatge Universitats Barcelona.

4. Reunió famílies 6 d'octubre.