PONDERACIÓ MATÈRIES DE SELECTIVITAT

Ponderació de les matèries de modalitat de 2n de batxillerat per a l'accés a la Universitat 2010 i 2011. Universitats de Catalunya:

Ponderació de les matèries de modalitat de 2n de batxillerat per a l'accés a la Universitat. Universitats de les Illes Balears:

.